BIO

Productes que no s’han manipulat genèticament (transgènics), amb la qual cosa es produeix una selecció natural de les espècies que cohabiten, hi ha un cicle reproductiu natural i es preserva la biodiversitat de l’ecosistema.

Has arribat fins al final!

No hi ha cap produte aquí!