Catalan  Spanish
Catalan  Spanish

BIO

Productes que no s’han manipulat genèticament (transgènics), amb la qual cosa es produeix una selecció natural de les espècies que cohabiten, hi ha un cicle reproductiu natural i es preserva la biodiversitat de l’ecosistema.

Has arribat fins al final!

No hi ha cap produte aquí!