Hort

Productes d’agricultrua ecològica, on no s’utilitzen pesticides químics de síntesi ni tampoc adobs químics, evitem la contaminació de l’aigua, el sòl i la inclusió d’aquests a la cadena alimentària, no perjudicant animals i plantes silvestres.

Has arribat fins al final!

No hi ha cap produte aquí!