Cosmètica i higiene

Les primeres evidències de l’ús de cosmètica natural les trobem a la prehistòria, com ho revelen les pintures rupestres, a Noruega hi ha un gravat que representa una dona empastifada en greix de ren. A partir d’aquí les mostres següents apareixen en les diferents civilitzacions antigues, com els hitites o els sumeris (4.000-3.500AC), gràcies als seus escrits en tauletes coneixem moltes de les formes d’elaboració d’ungüents i perfums.

Has arribat fins al final!

No hi ha cap produte aquí!