Filosofia

La nostra missió

Treballem per millorar la qualitat de vida i promoure la integració social de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns mentals severs i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat d’Ullastrell. Ho fem mitjançant unes activitats empresarials que generen llocs de treball amb sentit i uns serveis assistencials gestionats sota criteris de qualitat i excel·lència, que creen valor tant per a l’organització com per a la resta de la societat.

La nostra visió

Volem ser un projecte social i empresarial sòlid que sigui un model d’inspiració per crear valor a la societat.

Els nostres valors

La persona com a eix

LA FINALITAT DEL NOSTRE PROJECTE ÉS ACOMPANYAR I MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES.

La integritat

LA NOSTRA VOLUNTAT ÉS SER COHERENTS ENTRE EL PENSAMENT, LES CREENCES I LES ACTUACIONS.

La confiança

CONFIEM EN QUÈ ÉS POSSIBLE TROBAR EL LLOC DE TREBALL IDONI PER A CADA PERSONA, I QUE, DES D'AQUEST LLOC, LA PERSONA CRÉIXERÀ I FARÀ LA SEVA MILLOR APORTACIÓ. ÉS BÀSIC QUE TOTES LES PERSONES DEL PROJECTE SENTEN QUE SÓN RECONEGUDES I ACCEPTADES EN LA SEVA GLOBALITAT.

La responsabilitat

TENEMOS LA CLARA VOLUNTAD DE DAR RESPUESTA AL CUMPLIMIENTO DE UNA TAREA, TANTO EN RELACIÓN CON LA PERSONA DENTRO DEL PROYECTO, COMO DEL MISMO PROYECTO EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD.

La il·lusió

VALOREM L'ENTUSIASME QUE UNA PERSONA EXPERIMENTA AMB LA REALITZACIÓ D'ALGUNA COSA QUE LA EMPLENI. CREIEM QUE, SI L'ORGANITZACIÓ ÉS CAPAÇ DE GENERAR IL·LUSIÓ EN LES PERSONES, AQUESTA DÓNA PAS A LA MOTIVACIÓ.

L'esforç

CREIEM QUE L'ESFORÇ ÉS L'ÚNICA MANERA DE GENERAR L'ENERGIA NECESSÀRIA PER ANAR CAP ENDAVANT.

La qualitat

LES CARACTERÍSTIQUES DELS NOSTRES PRODUCTES I SERVEIS SÓN CONSEQÜÈNCIA D'APLICAR ESTRICTES CRITERIS DE QUALITAT A TOTA LA NOSTRA GESTIÓ. GARANTIM LA SEGURETAT DELS NOSTRES PRODUCTES PER A LA SALUT DELS NOSTRES CONSUMIDORS.