Filosofia

La nostra missió

Treballem per millorar la qualitat de vida i promoure la integració social de persones  i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat. Ho fem mitjançant unes activitats empresarials que generen llocs de treball amb sentit i uns serveis de retorn a la terra gestionats sota criteris de qualitat i excel·lència, que creen valor tant per a l’organització com per a la resta de la societat.

La nostra visió

Volem ser un projecte familiar, social i empresarial sòlid que sigui un model d’inspiració per crear valor a la societat.

Creiem en un sector agrari amb més reconeixement per part de la societat, capaç de contribuir a la sobirania alimentària del nostre territori i que pugui establir relacions comercials justes entre l’àmbit del consum i el de la producció.

Els nostres valors

La familia com a eix

LA FINALITAT DEL NOSTRE PROJECTE ÉS ACOMPANYAR I MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LES FAMÍLIES.

La integritat

LA NOSTRA VOLUNTAT ÉS SER COHERENTS ENTRE EL PENSAMENT, LES CREENCES I LES ACTUACIONS.

La confiança

CONFIEM EN QUÈ ÉS POSSIBLE TROBAR EL LLOC DE TREBALL IDONI PER A CADA PERSONA, I QUE, DES D'AQUEST LLOC, LA PERSONA CRÉIXERÀ I FARÀ LA SEVA MILLOR APORTACIÓ. ÉS BÀSIC QUE TOTES LES PERSONES DEL PROJECTE SENTIN QUE SÓN RECONEGUDES I ACCEPTADES EN LA SEVA GLOBALITAT.

La responsabilitat

TENIM LA CLARA VOLUNTAT DE DONAR RESPOSTA A LES NOVES NECESSITATS DE LES FAMÍLIES, TANT EN RELACIÓ D'AQUESTES DINS DEL PROJECTE, COM DEL MATEIX PROJECTE EN RELACIÓ AMB LA TERRA.

La il·lusió

VALOREM L'ENTUSIASME QUE UNA FAMILIA EXPERIMENTA AMB LA REALITZACIÓ D'ALGUNA COSA QUE LA EMPLENI. CREIEM QUE, SI L'ORGANITZACIÓ ÉS CAPAÇ DE GENERAR IL·LUSIÓ EN LES FAMÍLIES, AQUESTA DÓNA PAS A LA MOTIVACIÓ.

L'esforç

CREIEM QUE L'ESFORÇ ÉS L'ÚNICA MANERA DE GENERAR L'ENERGIA NECESSÀRIA PER ANAR CAP ENDAVANT.

La qualitat

LES CARACTERÍSTIQUES DELS NOSTRES PRODUCTES I SERVEIS SÓN CONSEQÜÈNCIA D'APLICAR ESTRICTES CRITERIS DE QUALITAT A TOTA LA NOSTRA GESTIÓ. GARANTIM LA SEGURETAT DELS NOSTRES PRODUCTES I SERVEIS PER A LA SALUT DELS NOSTRES CONSUMIDORS.