Les persones que formen La Botiga

La política que seguim per a la gestió i el desenvolupament de persones va alineada amb el conjunt de valors, creences i elements essencials del nostre projecte. Partint de la creença que les persones tenim diverses dimensions, i que la laboral o professional n’és només una, treballem per entendre-les i acompanyar-les des de la seva globalitat.

Quan es produeix la incorporació d’una persona al nostre projecte el primer que fem és iniciar un procés d’immersió destinat a conèixer els pilars i la cultura de La Botiga per generar compromís, treballar units i crear vincles de col·laboració que transcendeixen el jo, i que acaben donant un sentit molt gran a la feina.

Els serveis a disposició de les persones de de La Botiga

La Botiga posa a l’abast de les persones que formen part de l’organització un ampli ventall de serveis i activitats destinades a fomentar-ne el creixement personal i professional, el benestar i la conciliació familiar. Per a les persones en situació de vulnerabilitat, l’accés a l’habitatge, activitats d’oci i altres destinades a la millora de la salut.

Elaboració de lactis

La planta d’elaboració dels nostres iogurts, postres i formatges dóna feina a unes 120 persones i funciona de dilluns a divendres, en torns horaris de matí, tarda o partit. Les tasques que es desenvolupen comencen al moment en què la llet arriba a la planta i acaben amb l’expedició dels productes. Els tècnics s’encarreguen de posar a punt i fer seguiment de tots els processos, com ara la pasteurització, la fermentació o l’envasament.

La granja

A la granja de La Botiga hi treballen una desena de persones, que s’ocupen de tasques relacionades amb la cura i el benestar de les cabres, la seva alimentació, la neteja dels habitacles, la pastura, la munyida i el manteniment de les instal·lacions, entre altres. La granja funciona les 24 hores dels 365 dies de l’any. Per aquest motiu, la plantilla treballa en torns rotatius.

Jardineria

Els companys i companyes de Jardineria treballen tant a Ullastrell com a altres municipis del Vallés. S’encarreguen de tasques com la poda d’arbres, les neteges i desbrossaments, la creació de jardins i ornaments florals, les plantacions o els treballs forestals, entre d’altres.

Serveis centrals

Els serveis centrals de La Botiga operen des d’Ullastrell i reuneixen tots aquells equips de gestió que són imprescindibles per dur a terme i complementar les activitats empresarials i sociolaborals. Ens referim a les àrees de gestió i desenvolupament de persones, finances, comercial i màrqueting, qualitat i innovació, TIC o comunicació.

Àrea social

Un equip integrat per professionals de disciplines com la psicologia, la pedagogia, l’educació social o el treball social, entre d’altres, s’ocupa d’atendre les diferents necessitats de persones en situació de vulnerabilitat donant-los suport a l’àmbit del treball, en el desenvolupament de la vida quotidiana, al seu lleure, etc. Les necessitats d’aquestes persones comprenen qüestions relacionades amb l’habitatge, la formació, l’organització del vostre lleure o atencions molt especialitzades. Per això, l’àrea treballa des d’una mirada global i una visió molt transversal.

Servei d'Atenció al Visitant

El Servei d’Atenció al Visitant està integrat per un equip que s’encarrega de gestionar les visites a les nostres instal·lacions. Procureu per la vostra atenció des del moment de la reserva fins a l’estada a la finca. Atén totes aquelles persones, famílies, centres educatius, empreses i entitats que ens volen conèixer. També s’ocupa de la botiga i del servei de bar amb què compta l’equipament.