Què és La Botiga?

Un projecte social amb estructura empresarial a Ullastrell

La Botiga és un projecte social que té com a missió millorar la qualitat de vida i promoure la integració social de persones amb risc d’exclusió social d’Ullastrell, mitjançant un treball real i digne. Per aconseguir-ho, se serveix d’una potent estructura empresarial que treballa per crear valor dins de l’organització i per a la resta de la societat.

El treball, un element essencial a la vida de les persones

Les nostres activitats es fonamenten en la idea que el treball pot actuar com un element clau en el procés rehabilitador de qualsevol persona, ja que augmenta la seva autoestima i canvia el seu paper dins de la família i la societat, passant de ser un element passiu a una persona que contribueix activament al seu entorn.

Un model integrat per diferents activitats sense ànim de lucre

El nostre projecte social està classificat per activitats econòmiques, totes sense ànim de lucre que permeten desenvolupar les diferents activitats productives, d’inserció laboral, de serveis assistencials i d’integració social. 

Aquestes activitats son: El cultiu de cereals i altres cultius; el pasturatge, cria, recria i explotació general del oví i cabrum; l’elaboració artesanal de formatges frescos i madurats; i comerç al per menor i major de carn, fruites, hortalisses i productes vinculats a la pagesería i jardineria. Així com donar suport a la població per la integració amb la terra.

Desenvolupem activitats d'àmbit social i àmbit empresarial amb un objectiu comú

A La Botiga hi conviuen activitats empresarials o mercantils amb activitats assistencials, gestionades individualment per diferents entitats però formant totes elles en conjunt una unitat, un mateix projecte social.

El treball, un element essencial a la vida de les persones

Les nostres activitats es fonamenten en la idea que el treball pot actuar com un element clau en el procés rehabilitador de qualsevol persona, ja que augmenta la seva autoestima i canvia el seu paper dins de la família i la societat, passant de ser un element passiu a una persona que contribueix activament al seu entorn.

Un model integrat per quatre entitats sense ànim de lucre

El nostre projecte social està format per quatre entitats jurídiques, totes sense ànim de lucre que permeten desenvolupar les diferents activitats productives, d’inserció laboral, de serveis assistencials i d’integració social.

Els productes i serveis La Botiga, el motor que ens ha permès continuar treballant

El servei de jardineria, la ramaderia de cabres lleteres, l’elaboració de productes lactis, gelats i melmelades o el Servei d’Atenció al Visitant són les activitats empresarials que permeten al projecte continuar avançant.

Entrar al mercat del gran consum amb els productes La Botiga ha estat sens dubte un pas endavant que ha ajudat el projecte social a créixer, fins al punt de donar feina a totes les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental crònica d’Ullastrell i de treballar cada vegada per a un nombre més gran de persones amb risc d’exclusió a la província.

Els serveis La Botiga

Amb els anys, La Botiga ha ampliat  serveis i se n’han incorporat de nous. D’altra banda, disposem d’un servei d’inserció laboral a l’empresa ordinària per a persones en situació de vulnerabilitat i oferim jornades de formació per a l’emprenedoria social.

Els productes La Botiga

Elaborem productes amb ingredients naturals i processos artesanals, amb la voluntat d’oferir sempre la màxima qualitat. Des que vam iniciar la producció amb la llet de granja, hem anat incorporant noves referències de productes lactis, com les postres i els gelats, així com altres processos d’elaboració i matèries primeres que ens han permès llançar al mercat les darreres novetats.